logo

کار را به کاردان بسپارید

آقای نصب ایران

031-32371709

info@mrinstall.ir

حضور و غیاب

آقای نصب ایران > حضور و غیاب

حضور و غیاب

سیستم حضور و غیاب یک سیستم مناسب برای افزایش و پیگیری عملکرد و کارایی کارمندان به حساب می آید. اغلب شرکت ها، چه کوچک چه بزرگ، در جستجو برای افزایش درآمد، و در نتیجه، رشد و زنده نگهداشتن کسب و کار خود، به جای نگاه به سمت داخل، نگاه به بیرون دارند. بر اساس یک نظرسنجی در حوزه کسب و کار های کوچک، تنها ۲۰ درصد از آنها از سیستم ها، روش ها و ابزار بهبود بهره وری کارکنان استفاده می کنند. اکثر آنها از سیستم حضور و غیاب استفاده نمی کنند و یا به طور ناقص استفاده می کنند. با توجه به بررسی های صورت گرفته توسط کارشناسان حوزه خدمات کارکنان، مشخص شده است که میزان سوءاستفاده ها در نبود سیستم های حضور و غیاب باور نکردنی است. این میزان برابر با ۸۰ درصد است، یعنی از هر ۱۰ کارمند، ۸ کارمند به نحوی از نبود نظارت دقیق سوءاستفاده می کنند. اما اکنون این امکان برای مدیران کسب و کار های بزرگ و کوچک ایجاد شده تا بتوانند با استفاده از فناوری به این مشکل غلبه کنند. ساعت حضور و غیاب وسیستم حضور و غیاب، به صدها ساعت کارکرد بیشتر در هر سال منجر می شود.

تاریخ

آبان ۲, ۱۳۹۴

دسته بندی

سیستم حضور و غیاب

Custom Field

Enter some text here